Resturangvagnen

Kalmar Veterantåg

grundades som Kjmf (Kalmar Järnvägars museiförening) den 24 april 1974.
Senare har namnet ändrats till Kalmar Veterantåg.

Syftet med föreningen är att hålla ett komplett tågsätt
från 1950/60-talet i mycket gott skick både vad gäller utseende
och teknisk säkerhetsstandard.

Bli medlem i dag!

Betala in 125 kronor till vårt Bankgiro 906-8677 tillsammans med namn och adress.
 
Vår medlemstidning Ångkvasten kommer i din brevlåda två gånger per år!