Kalmar Veterantåg - Styrelse 2015

Styrelsepost
Namn och E-post
Mobilnr
Ordförande Björn Klingberg 0702-150 905
Sekreterare Tommy Svensson  
Kassör Ronny Göthberg  
Ledamot Örjan Gustafsson  
  Roland Nicklasson  
  Carl-Axel Johansson  
  Stefan Åhman  
Suppleant Thina Rydell 0709-498 444 (resor)
  Eva Ståhle  
Stefan Mohlin  
     

Bli medlem i dag!

Betala in 125 kronor till vårt Bankgiro 906-8677 tillsammans med namn och adress.
 
Vår medlemstidning Ångkvasten kommer i din brevlåda två gånger per år!