Ångkvasten


Två gånger om året kommer föreningens tidning i din brevlåda. Våra redaktörer tar gärna emot material och det kan skickas på e-post redaktion@kalmarveterantag.se

Bli medlem i dag!

Betala in 125 kronor till vårt Bankgiro 906-8677 tillsammans med namn och adress.
 
Vår medlemstidning Ångkvasten kommer i din brevlåda två gånger per år!


Bli medlem i dag!

Betala in 125 kronor till vårt Bankgiro 906-8677 tillsammans med namn och adress.
 
Vår medlemstidning Ångkvasten kommer i din brevlåda två gånger per år!