Egna fordon

 
Ma 828
Tillverkad: ASEA 1319/Vagn o Maskinfabrik VM 615
Levererad 14/11 1953
Längd 16,8 m
Vikt: 105 ton
Sth 100 km/h
Av föreningen ägt fordon sedan maj 2012
S21 4081
Tillverkad: KVAB 1950 (vagn nr 1)
Längd: 23,5 m
Vikt: 39 ton
Verkstads– och förrådsvagn mm
Duschutrymme två sovkupéer med 4 bäddar Tjänstekupé med kontorsutrymme och sittgrupp
S2 5144
Tillverkad: ASJL 1968 (vagn nr 10)
Längd: 24,1 m
Vikt: 40 ton
Ombyggd till Clubvagn med bardisk
12 sittplatser
 
S22T 4566
Tillverkad:  KVAB 1954 (vagn nr 2)
Längd: 24,1 m
Vikt: 42 ton
Personalvagn med åtta 3-bäddskupéer, sittutrymme och förråd för restaurangvagn Vakuumtoaletter
R3F 4409
Tillverkad:  KMV 1953 (vagn nr 3)
Längd: 23,5 m
Vikt: 50 ton
Restaurangvagn med 40 sittplatser
A5F 4443
Tillverkad: KVAB 1951 (vagn nr 12)
Längd: 23,5 m
Vikt: 37 ton
48 sittplatser
A2 5136
Tillverkad: ASJL 1967 (vagn nr 14)
Längd: 24,1 m
Vikt: 42 ton
40 sittplatser
Vakuum–toalett
WL3 4602
Tillverkad: ASJA 1957 (vagn nr 54)
Längd: 24,1 m
Vikt: 44 ton
36 sovplatser
WL3T 4579
Tillverkad:  KVAB 1955 (vagn nr 53)
Längd: 24,1 m
Vikt: 42 ton
36 sovplatser
Vakuumtoaletter
   

Res avspänd -
inte fastspänd