Kalmar Veterantåg...

…grundades som Kjmf (Kalmar Järnvägars museiförening) den 24 april 1974.
Senare har namnet ändrats till Kalmar Veterantåg.

Syftet med föreningen är att hålla ett komplett tågsätt från 1950/60-talet i mycket gott skick både vad gäller utseende och teknisk säkerhetsstandard.